Οικολογική Οικονομία

Τι ειναι η Οικολογική Οικονομία

Οικολογική Οικονομία είναι ο διεπιστημονικός τομέας της ακαδημαϊκής έρευνας που στοχεύει να εξετάσει την αλληλοεξάρτηση και συνεξέλιξη των ανθρώπινων οικονομιών και των φυσικών οικοσυστημάτων στο χρόνο και το χώρο.
Μερος αυτης  ειναι η  Περιβαλλοντική Οικονομία που ασχολειται  την οικονομική ανάλυση του περιβάλλοντος, θεωρωντας ετσι την οικονομία ως υποσύστημα του οικοσυστήματος και δίνει έμφαση στη διατήρηση του φυσικού πλούτου.

Σύμφωνα με τον οικολογικό οικονομολόγο Malte Faber, η Οικολογική Οικονομία καθορίζεται από την εστίασή της στη φύση, τη δικαιοσύνη και το χρόνο.
 Ζητήματα όπως η δικαιοσύνη μεταξύ γενεών, η αναστρεψιμότητα της περιβαλλοντικής αλλαγής, η αβεβαιότητα των μακροπρόθεσμων προβλέψων, και η βιώσιμη ανάπτυξη. Βασικοι άξονες της οικολογικής οικονομικής ανάλυση και αξιολόγησης.
Οι οικολογικοί οικονομολόγοι αμφισβητούν τις θεμελιώδεις επικρατούσες οικονομικές προσεγγίσεις όπως η ανάλυση κόστους-κέρδους, και ο διαχωρισμός των οικονομικών αξιών από τη επιστημονική έρευνα, υποστηρίζοντας ότι η οικονομιία είναι αναπόφευκτα κανονιστική. Η θεσιακή αυτη ανάλυση, προτείνεται ως εναλλακτική λύση με βασικη επιδιωξη την ενσωματωση  χρόνου και δικαιοσύνης. .

Τα οικολογικά οικονομικά μοντελα  περιλαμβάνουν τη μελέτη του μεταβολισμού της κοινωνίας, π.χ  τη μελέτη των ροών της ενέργειας και των υλικών που μπαίνουν και βγαίνουν από το οικονομικό σύστημα. Αυτό το υποπεδίο μπορεί επίσης να ονομαστεί βιοφυσικη οικονομια , Greenbio  ή thermoeconomics, και συνδέεται με την εφαρμοσμένη επιστήμη της βιομηχανικής συμβίωσης.

Τα οικολογικά οικονομικά είναι βασισμένα σε ένα εννοιολογικό πρότυπο μιας οικονομίας που συνδέεται και διατηρείται από την ροή της ενέργειας, τα υλικά, και τις υπηρεσίες του οικοσυστήματος. Αναλυτές από διάφορα πεδία έχουν πραγματοποιήσει έρευνα για τη σχέση οικονομία-περιβάλλοντος, με κέντρο την ενέργεια και τα υλικα, τη βιωσιμότητα, την περιβαλλοντική ποιότητα και την οικονομική ανάπτυξη.
http://astoiko.eu/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Tο Τεχνικό Υφασμα

Η εύκαμπτη Δεξαμενή και η Ιστορία της !...

Τοποθετηση Επενδυσης σε φρέατια με μικρό ανοιγμα